medyum murat

yeterki istemesini bil..

büyü

BÜYÜ NEDİR
Büyücülük, dinin ve dini inançların tamamiyle karşısında yer alan, reçetelere ve formüllere  dayanan şeytanla işbirliği halinde olmak anlamına gelen bir eylemdir.Büyücüden komutları
alan şeytan ve yardımcıları ya kendilerini göstererek, ya da isteneni yerine getirerek varlıklarını
belli ederler.

Büyü, kâfir cinler ve şeytanlar tarafından gerçekleştirilen olaylardır. İnsanlara zarar vermek amacıyla yönlendirilir ve musallat ettirilir. Gayri ihtiyari insana tesir ederler. Muska iyi ve kötü amaçlarla hazırlanır.
Kötü amaçlarla hazırlanan muskalar evlileri ayırmak için, düzen huzur bozmak için, rızk bağlamak için, cinselliği bağlamak için, uyku bağlamak için ve hemen her kötülük için kullanılır.
Bunun dışında, rahmani olarak hazırlanan muskalarla büyü ve sihirler bozulur. Ayrıca, özel hazırlanan bu muskalarla insanlara musallat edilen cin ve şeytanlardan kişiler kurtarılır. Üzerlerindeki sinirsel ruhsal ve manevi arazları ortadan kaldırılır.
Muskalar; Rızk açmak, kısmet açmak, aile içi huzuru sağlamak, küskünleri barıştırmak, sağlık ve iç huzurun temini için hazırlanan özel dualarla hazırlanan tılsımlarıyla ve okumalarıyla oluşturulan dualar grubudur.
Büyü ile ilgili bazı ayetler:

8. Ayet : ‘’İste onların, kazanmakta oldukları (günahlar) yüzünden varacakları yer, ateştir!
82. Ayet : “Suçluların hoşuna gitmese de Allah, sözleriyle gerçeği açığa çıkaracaktır.”

TAHA SURESI
29. Ayet : “Sağ elindekini at da, onların yaptıklarını yutsun. Yaptıkları, sadece bir büyücü hilesidir. Büyücü ise, nereye varsa (ne yapsa) iflah olmaz.”

30. Ayet: Bunun üzerine sihirbazlar secdeye kapandılar; “Harun’un ve Musa’nın Rabbine iman ettik” dediler.